Mäso je tá časť tela

REGIÓN AVI [regio inguinalis (PNA, JNA, BNA)] je časť prednej brušnej steny ohraničená nad ňou vodorovnou čiarou spájajúcou hornú prednú časť ileálnej časti s vonkajším okrajom svalu rectus abdominis, od spodnej časti trieslového väziva a zvnútra vonkajším okrajom svalu rectus abdominis.

anatómia

V P. o. je vytvorený trojlaločný trojuholník tvorený horizontálnou čiarou prebiehajúcou od okraja vonkajšej a strednej tretiny ingvinálneho väziva k vonkajšiemu okraju rectus abdominis svalu (hore), ingvinálneho ligamentu (dno) a vonkajšieho okraja rectus abdominis svalu (vnútri). V ingvinálnom trojuholníku medzi spodnými hranami vnútorných šikmých a priečnych brušných svalov a drážkou ingvinálneho ligamentu je svalová defekt nazývaný inguinálna medzera (obr. 1). V dolnom vnútornom rohu ingvinálneho trojuholníka sa nachádza ingvinálny kanál (pozri), ktorý obsahuje samčiu spermatickú šnúru a ženský okrúhly väziv maternice. Koža v o. tenká, pohyblivá, má potné a mazové žľazy, ako aj vlasové folikuly. Hypodermická celulóza je dvojvrstvová, preniknutá vláknami spojivového tkaniva. V mieste inguinálneho väziva, kde sú tieto vlákna spojené so širokou fasciou stehna, sa tvorí ingvinálny záhyb. Povrchová fascia sa skladá z dvoch listov, od hlbšej ryhy, hustejšej a nazýva sa fasáda ileálneho hrebeňa (Thomson-like). V podkožnom tkanive povrchová epigastrická artéria (a. Epigastrica superficialis), povrchová tepna, ktorá obklopuje bedrovú kosť (a. Circumflexa ilium superficialis), a vonkajšia genitálna artéria (a. Pudenda ext.), Sprevádzaná rovnakými žilami (obr. 2). Lymfy, cievy v podkožnom tkanive tvoria slučkový plexus a spadajú do povrchových inguinálnych uzlín. Okolo kože P.. je inervovaný vetvami dvanásteho medzirebrového nervu, iliakálneho hypotalamu (n. iliohypogastricus), ileo-inguinálneho (n. ilio inguinalis) a femorálneho sexuálneho (n. geni-tofemoralis) nervov. Vlastná fascia pokrýva vonkajší šikmý sval brucha a spolu s hlbokou vrstvou povrchovej fascie je pripojená k inguinálnemu väzivu. Bočné svaly brušnej steny - vonkajšie a vnútorné šikmé brušné svaly (mm. Obliqui ext. Et int. Abdominis) a transversus abdominis sval (m. Transversus abdominis) - sú usporiadané postupne v troch vrstvách (pozri brušnú stenu). Spodný okraj aponeurózy m. obliqui ext. abdominis je zapojený do tvorby inguinálneho väziva a je rozdelený na 2 nohy: stredný (crus med.) a laterálny (crus lat.). V 10% prípadov ide o ohnutý väz (lig. Reflexum). Mediálne a bočné nohy, ktoré sa pripájajú k hlienu ohanbia a hornému okraju symfýzy, tvoria povrchový inguinálny krúžok, ktorý je obkolesený oblúkovitými vláknami. Inguinálny (Puparto) väz je vo svojej štruktúre komplexným zložením, do ktorého sa zapájajú nielen tri laterálne brušné svaly pochádzajúce z neho, ale aj fascia brušnej steny a stehna. V medzisvalových priestoroch laterálnych abdominálnych svalov sú fasciálne listy, voľné vlákno a prechádzajú vetvy 12 medzirebrového nervu, ileálne hypogastrické a iliakálne ingvinálne nervy. Z vnútornej šikmej a priečnej (25% prípadov) sú svaly oddelené svalové vlákna, ktoré tvoria sval, ktorý zdvíha semenník (m. Cremaster). Priečny brušný sval v oblasti inguinálnej medzery má oblúkovitý priebeh svalových vlákien, ktorý tvorí ingvinálny oblúk nad ingvinálnym ligamentom. Existujú 2 formy inguinálnej medzery: štrbina oválna a trojuholníková. V ingvinálnom väzive, priečny sval pokrýva hlboký krúžok inguinálneho kanála, potom prechádza do šľachy aponeurózy, šíri sa cez spermatickú šnúru, a končí v pubiciálnom tuberkule, prepletá sa s launárnym ligamentom a vytvára ingvinálny srp (falx inguinalis). Niekedy je kĺbová šľacha vnútorných šikmých a priečnych brušných svalov. Na bočnej strane je inguinálna medzera zosilnená interocelulárnym väzivom (lig. Interfoveola-ge). Hlboké vrstvy P. o.: Priečna fascia, preperitoneálne tkanivo a peritoneum. Priečna fascia (fascia transversalis) inguinálneho väziva má hustejšiu štruktúru, pričom tvorí pás 1 cm široký (šnúrka ileálna a pupočníková). Vonkajšia časť priečnej fascie sa spojila s ingvinálnym ligamentom a vnútorná - s pubickou (Cooper). Preperitoneálne vlákno je vrstva uvoľneného spojivového tkaniva. Parietálne peritoneum sa tvorí v P. jazera. množstvo záhybov a jamiek (pozri brušnú stenu). Spermická šnúra je sprevádzaná: krematickými tepnami a žilami (vasa cremasterica), testikulárnymi artériami a žilami (vasa testicularia), artériou a žilami vas deferens (a. Et v. Ductus deferentis) (Obr. 3). V medzifázovom tkanivovom priestore sa potom v retroperitoneálnom tkanive hlboké tepny a žily, obklopujúce pasáž bedrovej kosti (vasa circumflexa ilii profunda), posielajú do žita.

patológie

Z vrodených anomálií a získaných defektov v štruktúre P. o. najčastejšie prietrže (pozri).

Zo zápalových procesov sa často pozoruje furuncle (pozri), karbuncle (pozri), hydradenitída (pozri), lymfadenitída povrchových končatín, uzliny (pozri Lymfadenitída), ktoré sa vyvíjajú ako výsledok infekcie zo zápalových ohnísk, lokalizovaných hl. ARR. na koži vonkajších pohlavných orgánov a prednom mediálnom povrchu stehna, niekedy dolnej časti nohy a chodidla. Charakteristická špecifická inguinálna lymfadenitída v primárnom syfilisu (pozri) a mäkkom reči (pozri). S mäkkým chancre sa často vyskytuje hnisavá fúzia končatín, uzliny s tvorbou typického vredu v slabinách. V P. o. niekedy sa počas tuberkulóznej spondylitídy objavia abscesy studeného spekania (pozri).

operácie

P. o. Je veľmi zaujímavý v chirurgii z hľadiska výberu najbezpečnejšieho operatívneho prístupu k iliakálnym krvným cievam, abscesom a flegmónom umiestneným v subperitoneálnom delení panvy (pozri Pirogovov rez). Okrem toho, cez P. o. existuje rýchly prístup k obsahu inguinálneho kanála (pozri) pre inguinálne hernie (pozri) a pre lanovú bunku (pozri semennú šnúru).

Bibliografia: Venglovský RI Na zostupe semenníka, v knihe: Pracovná nemocnica. Hir. kliniky, ed. P. I. Dyakonov, zväzok 1, str. 7, M., 1903;, Vývoj a "štruktúra oblasti slabín, ich vzťah k etiológii ingvinálnej hernie, M., 1903; 3 o-Lotareva T. Century Chirurgická anatómia prednej laterálnej steny brucha v knihe: Khir. Anat, abdomen, ed..A. N. Maksimenkova, str. 23, JI., 1972; Na u-kudzhanov NI Inguinal hernia, M., 1969; JI b b ts a y D. N. Základy topografickej anatómie, strana. 458, M., 1953; Ostroverkhov G.E., JI v nemocnici Ústredného výboru a druhý D.N. a Bumash Yu M. Operatívna chirurgia a topografická anatómia, M., 1972.


G. E. Ostroverchov, A. A. Travin.

Plocha Groin

Vaginálna oblasť (ileo-inguinálna) je ohraničená nad čiarou spájajúcou predné horné chrbtice ileálnych kostí pod spodným záhybom a vo vnútri vonkajším okrajom svalu rectus abdominis (obr.).

Hranice inguinálnej oblasti (ABC), ingvinálneho trojuholníka (GDV) a inguinálnej medzery (E).

V ingvinálnej oblasti je inguinálny kanál - štrbinová medzera medzi svalmi prednej brušnej steny, obsahujúca spermatickú šnúru u mužov a u žien - okrúhly väziv maternice.

Koža v oblasti slabín je tenká, pohyblivá a tvorí okrajový záhyb na hranici s oblasťou bedra; Povrchová hypogastrická artéria a žila sa nachádzajú v podkožnej vrstve slabín. Aponeuróza vonkajších šikmých brušných svalov, šíriaca sa medzi prednou hornou bedrovou chrbticou a stydkou pľuzgieriky, tvorí ingvinálny ligament. Za aponeurózou vonkajších šikmých brušných svalov sú vnútorné šikmé a priečne brušné svaly. Hlboké vrstvy prednej abdominálnej steny sú tvorené priečnou fasciou brucha, umiestnenou stredne od svalov rovnakého mena, preperitoneálneho vlákna a parietálneho peritoneum. V preperitoneálnom tkanive sú dolná epigastrická artéria a žila. Lymfatické cievy kože v ingvinálnej oblasti sú poslané do povrchových povrchových lymfatických uzlín a z hlbokých vrstiev do hlbokých inguinálnych a iliakálnych lymfatických uzlín. Inervácia inguinálnej oblasti je ileálne hypogastrické, iliakálne a vetvenie femorálneho nervu.

V ingvinálnej oblasti sú časté (pozri) trieslové prietrže, lymfadenitída, ktorá sa vyskytuje pri zápalových ochoreniach dolných končatín, orgánoch malej panvy. Niekedy sú studené kurčatá, zostupujúce z bedrovej chrbtice v tuberkulóznej lézii, rovnako ako metastázy do ingvinálnych lymfatických uzlín pri rakovine vonkajších pohlavných orgánov.

Vaginálna oblasť (regio inguinalis) je časťou anteriornej laterálnej brušnej steny, laterálnej časti hypogastria. Hranice oblasti: pod - ingvinálny ligament (lig. Inguinalis), mediálne laterálny okraj svalu rectus abdominis (m. Rectus abdominis), zhora - segment čiary spájajúcej prednú hornú bedrovú chrbticu (obr. 1).

V ingvinálnej oblasti je inguinálny kanál, ktorý zaberá len jeho spodnú strednú časť; preto sa odporúča nazývať celú oblasť iliakálneho inguinálneho (regio ilioinguinalis), pričom v nej zvýrazní časť nazývanú trojuholník. Posledne menovaný je ohraničený spodným ligamentom, mediálnym laterálnym okrajom rectus abdominis svalu a nad ním horizontálnou čiarou vedenou od okraja medzi laterálnou a strednou tretinou ingvinálneho väziva k laterálnemu okraju svalstva rectus abdominis.

Štrukturálne znaky inguinálnej oblasti u mužov sú spôsobené procesom znižovania semenníkov a zmenami, ktoré podstúpi inguinálna oblasť v embryonálnom období vývoja. Vo svaloch brušnej steny zostáva defekt v dôsledku skutočnosti, že časť svalov a šľachových vlákien išla k tvorbe svalov, ktoré zdvíhajú semenník (m. Cremaster) a jeho fascia. Tento defekt je označený v topografickej anatómii inguinálnej medzery, ktorá bola prvýkrát podrobne opísaná S. N. Yashchinskym. Hranice inguinálnej medzery: v hornej časti - dolné okraje vnútorného šikmého (m. Obliquus abdominis int.) A priečne abdominálne svaly (t. Transversus abdominis), v dolnej časti - ingvinálny ligament, mediálne laterálny okraj rectus svalov.

Koža trieslovej oblasti je relatívne tenká a pohyblivá, na hranici so stehnom je priľnavá k aponeuróze vonkajšieho šikmého svalu, v dôsledku čoho vzniká ingvinálny záhyb. Vlasový kryt u mužov zaberá väčšiu plochu ako u žien. Koža chlpatej časti obsahuje veľa potných a mazových žliaz.

Subkutánne tkanivo má vzhľad veľkých tukových segmentov zozbieraných vo vrstvách. Povrchová fascia (fascia superficialis) sa skladá z dvoch listov, z ktorých povrchová prechádza do stehna a hlboká, trvanlivejšia ako povrchová, pripojená k trieslovému väzu. Povrchové artérie sú reprezentované vetvami femorálnej artérie (a. Femoralis): povrchová epigastrická, povrchová, cirkuflexná ilická kosť a externý epitel (aa. Epigastrica superficialis, circumflexa ilium superficialis a pudenda ext.). Sú sprevádzané eponymálnymi žilami, ktoré prúdia do femorálnej žily alebo do veľkej žily saphenous (v. Saphena magna), a v pupočníkovej oblasti sú povrchové epigastrické žily (v. Epigastrica superficialis) anastomózy s vv. thoracoepigas-tricae a tým aj spojenie medzi axilárnymi a femorálnymi žilami. Kožné nervy - vetvy hypochondria, ileálne hypogastrické a iliakálne inguinálne nervy (m. Subcostalis, iliohypogastricus, ilioinguinalis) (farebný obrázok 1).


Obr. 1. Vpravo - m. obliquus int. abdominis s nervami na ňom, na ľavej strane - m. traasversus abdominis s cievami a nervmi na ňom umiestnenými: 1 - m. rectus abdominis; 2, 4, 22 a 23 - nn. intercostales XI a XII; 3 - m. transversus abdominis; 5 a 24 - m. obliquus ext. abdominis; 6 a 21 m. obliquus int. abdominis; 7 a 20 - a. iliohypogastricus; 8 a 19 - n. ilioinguinalis; 9 - a. circumflexa ilium profunda; 10 - fascia transversalis et fascia spermatica int.; 11 - ductus deferens; 12 - lig. interfoveolare; 13 - falx inguinalis; 14 - m. pyramidalis; 15 - crus mediale (skrížené); 16 - lig. reflexom; 17 - m. cremaster; 18 - ramus genitalis n. genitofemoral.

Obr. 1. Hranice inguinálnej oblasti, ingvinálneho trojuholníka a inguinálnej medzery: ABC - inguinálna oblasť; DEC - ingvinálny trojuholník; F - inguinálna medzera.

Odchýlené lymfatické cievy kože sú nasmerované na povrchové lymfatické uzliny.

Vlastná fascia, ktorá má formu tenkej dosky, je pripojená k trieslovému väzu. Tieto fasciálne listy zabraňujú vniknutiu trieslových prietrží na stehno. Vonkajší šikmý brušný sval (m. Obliquus abdominis ext.), Ktorý je nasmerovaný zhora nadol a zvonku dovnútra, neobsahuje svalové vlákna v oblasti triesloviny. Pod čiarou spájajúcou prednú hornú bedrovú chrbticu s pupkom (linea spinoumbilicalis) je aponeuróza tohto svalu, ktorá má charakteristický perleťový lesk. Pozdĺžne vlákna aponeurózy sa prekrývajú s priečnymi vláknami, ktorých tvorba okrem aponeurózy zahŕňa aj prvky thomsonovej dosky a vlastnú fasciu brucha. Medzi vláknami aponeurózy sú pozdĺžne štrbiny, ktorých počet a dĺžka sa značne líši, ako aj závažnosť priečnych vlákien. Y. A. Yartsev opisuje rozdiely v štruktúre aponeurózy vonkajšieho šikmého svalu (obr. 2 a farby. Obr. 2), ktoré určujú jeho nerovnakú silu.

Obr. 2. Vpravo - aponeuróza vonkajšieho šikmého brušného svalu a nervov prechádzajúcich cez ňu, vľavo - povrchové cievy a nervy: 1 - rami cutanei lat. abdominales nn. intercostales XI a XII; 2 - ramus cutaneus lat. n. iliohypogastrici; 3 - a. et. circumflexae ilium superficiales; 4 - a. et. epigastricae superficiales, n. iliohypogastricus; 5 - funiculus spermaticus, a. et. pudendae ext.; 6 - crus mediale (vypracované); 7 - lig. reflexom; 8 - ductus deferens a okolité cievy; 9 - ramus genitalis n. genitofemoralis; 10 - n. ilioinguinalis; 11 - lig. inguinale; 12 - m. obliquus ext. abdominis a jeho aponeuróza.

Obr. 2. Rozdiely v štruktúre aponeurózy vonkajších šikmých brušných svalov (podľa Yartseva).

Odolná aponeuróza, ktorá sa vyznačuje dobre definovanými priečnymi vláknami a neprítomnosťou trhlín, môže odolať zaťaženiu až 9 kg a nachádza sa v 1/4 pozorovaní.

Slabá aponeuróza so značným počtom trhlín a malým počtom priečnych vlákien môže odolať zaťaženiu až 3,3 kg a vyskytuje sa v 1/3 prípadov. Tieto údaje sú dôležité pre vyhodnotenie rôznych metód plastickej chirurgie na opravu inguinálnej hernie.

Najdôležitejším z praktického hľadiska je tvorba aponeurózy vonkajšieho šikmého svalu inguinálnym ligamentom (lig. Inguinale), inak nazývaným pupartum alebo fallopian; je natiahnutý medzi prednou hornou bedrovou chrbticou a pupočníkovým stykom. Niektorí autori to považujú za komplexný komplex šľachovo-fasciálnych prvkov.

V dôsledku aponeurózy vonkajšieho šikmého svalu sa vytvoria aj launárne (lig. Lacunare) a skrútené (lig. Reflexum) väzy. S jeho spodným okrajom, lakunárny väz sa rozširuje do hrebeňového väziva (lig. Pectineale).

Hlbšie ako aponeuróza vonkajšieho šikmého svalu je vnútorný šikmý, priebeh vlákien je naproti smeru vonkajšieho šikmého: idú zdola nahor a zvonku dovnútra. Medzi oboma šikmými svalmi, to znamená v prvej medzivrstvovej vrstve, prechádza cez ileálne hypogastrické a ileoinguinálne nervy. Z vnútornej šikmej svaloviny, ako aj z prednej steny vagíny svalu rectus abdominis av približne 25% prípadov sa svalové vlákna, ktoré tvoria sval, ktorý zdvíha semenník, odchýlia od priečneho brušného svalu.

Hlbšie ako vnútorné šikmé svalstvo je priečny sval brucha (m. Transversus abdominis), a medzi nimi, to znamená, v druhej medzivrstvovej vrstve, sú cievy a nervy: hypochondrium s rovnakými cievami, tenké lumbálne artérie a žily, ileálne inguinálne a iliakálne vetvy nervy (hlavné kmene týchto nervov prenikajú prvou medzisvalovou vrstvou), hlboká tepna, okolo kosti bedrovej kosti (a. circumflexa ilium profunda).

Najhlbšie vrstvy ingvinálnej oblasti tvoria priečne fascie (fascia transversalis), preperitoneálne vlákno (tela subserosa peritonei parietalis) a parietálne peritoneum. Priečna fascia sa pripája k trieslovému väzivu a pozdĺž stredovej čiary sa pripája k hornému okraju symfýzy.

Preperitoneálne vlákno oddeľuje peritoneum od priečnej fascie.

V tejto vrstve je dolná epigastrická tepna (a. Epigastrica inf.) A hlboká tepna, ktorá obklopuje bedrovú kosť (a. Circumflexa ilium prof.) - vetvy vonkajšej iliakálnej artérie. Na úrovni pupku a. epigastrica inf. anastomózy s koncovými vetvami hornej epigastrickej artérie (a. epigastrica sup.) - z vnútornej hrudnej tepny - a. thoracica int. Tepna svalu, ktorá zdvíha semenník (a. Cremasterica), vychádza z počiatočnej časti dolnej epigastrickej artérie. Odchyľujúce sa lymfatické cievy svalov a aponeurózy v ingvinálnej oblasti idú pozdĺž spodného epigastrického a hlbokého obálky ileálnej artérie a sú nasmerované hlavne do vonkajších ileálnych lymfatických uzlín umiestnených na vonkajšej ileálnej artérii. Medzi lymfatickými cievami všetkých vrstiev oblasti slabin sú anastomózy.

Parietálne peritoneum (peritoneum parietale) tvorí množstvo záhybov a jamiek v oblasti slabín (pozri brušnú stenu). Dosiahne inguinálny ligament asi 1 cm.

Nachádza sa v ingvinálnej oblasti, bezprostredne nad vnútornou polovicou šľachovitého väziva, inguinálny kanál (canalis inguinalis) predstavuje medzeru medzi svalmi prednej brušnej steny. Tvorí sa u mužov v dôsledku pohybu semenníkov v živote maternice a obsahuje semennú šnúru (funiculus spermaticus); ženy v tejto medzere sú okrúhlym väzivom maternice. Smer kanála je šikmý: zhora nadol, zvonku zvnútra a zozadu dopredu. Dĺžka kanála u mužov je 4–5 cm; u žien je o niekoľko milimetrov dlhšia, ale užšia ako u mužov.

Tam sú štyri steny inguinal kanál (predné, zadné, horné a dolné) a dva otvory, alebo krúžky (povrch a hlboké). Predná stena je aponeuróza vonkajšieho šikmého brušného svalu, zadná je priečna fascia, horná je dolná hrana vnútorných šikmých a priečnych brušných svalov, spodná je drážka tvorená trieslovými a zadnými zakrivenými vláknami ingvinálneho väziva. Podľa P. A. Kupriyanova, N. I. Kukudzhanova a ďalších, je indikovaná štruktúra prednej a hornej steny inguinálneho kanála pozorovaná u ľudí trpiacich trieslovou prietržou, zatiaľ čo u zdravých ľudí je predná stena tvorená nielen vonkajšou šikmou svalovou aponeurózou, ale aj vnútornými vláknami. šikmo a horná stena - spodný okraj len priečnych brušných svalov (obr. 3).

Obr. 3. Schéma štruktúry inguinálneho kanála u zdravých mužov (vľavo) au pacientov trpiacich inguinálnou herniou (vpravo) na sagitálnej časti (Kupriyanov): 1 - priečny brušný sval; 2 - priečna fascia; 3 - ingvinálny ligament; 4 - spermatická šnúra; 5 - vnútorný šikmý sval brucha; 6 - aponeuróza vonkajších šikmých brušných svalov.

Ak otvoríte inguinálny kanál a vytesníte semennú šnúru, objaví sa inguinálna medzera uvedená vyššie, ktorej spodná časť je tvorená priečnou fasciou, ktorá je zároveň zadnou stenou inguinálneho kanála. Na mediálnej strane táto stena posilňuje trieslovitý kosák, alebo šľachu (falx inguinalis, s. Tendo conjunctivus), s vnútorným šikmým a priečnym brušným svalstvom, ktoré je úzko spojené s vonkajším okrajom rectus abdominis svalu, inguinálneho, lacunárneho, hrebeňového tvaru. Z vonkajšej strany je dno ingvinálnej medzery zosilnené medzibunkovým väzivom (lig. Interfoveolare), umiestneným medzi vnútorným a vonkajším ingvinálnym fossa.

U ľudí trpiacich trieslovou prietržou sa mení pomer medzi svalmi, ktoré tvoria steny inguinálneho kanála. Spodná hrana vnútorného šikmého svalu v nich sa pohybuje hore a spolu s priečnym svalstvom tvorí hornú stenu kanála. Predná stena je tvorená iba aponeurózou vonkajšieho šikmého brušného svalu. S významnou výškou inguinálnej medzery (nad 3 cm) sa vytvárajú podmienky pre herniu. Ak je vnútorný šikmý sval (väčšina všetkých prvkov prednej abdominálnej steny protichodného vnútrobrušného tlaku) umiestnený nad spermatickou šnúrou, zadná stena ingvinálneho kanála s uvoľnenou aponeurózou vonkajšieho šikmého svalu nemôže odolať dlhodobému intraabdominálnemu tlaku (P. A. Kupriyanov).

Výstupný otvor inguinálneho kanála je povrchový inguinálny krúžok (anulus inguinalis superficialis), predtým nazývaný vonkajší alebo subkutánny. Je to medzera vo vláknach aponeurózy vonkajších šikmých brušných svalov, ktoré tvoria dve nohy, z ktorých horný (alebo medián - crus mediale) sa pripája k hornému okraju symfýzy a dolný (alebo laterálny - crus laterale) - k pupočníku. Niekedy je tretia, hlboká (zadná) noha - liga. reflexom. Obidve nohy v hornej časti medzery, ktoré tvoria, sú pretínané vláknami prebiehajúcimi priečne a oblúkovito (interpedunkulárne vlákna - fibrae intercrurales) a otáčaním medzery do kruhu. Veľkosť prsteňa u mužov: šírka základne - 1-1,2 cm, vzdialenosť od základne k vrcholu (výška) - 2,5 cm; obyčajne vynecháva špičku ukazováka u zdravých mužov. U žien je veľkosť povrchového inguinálneho krúžku asi 2 krát menšia ako u mužov. Na úrovni povrchového inguinálneho krúžku sa premieta mediálna inguinálna fossa.

Vstup inguinálneho kanála je hlboký (vnútorný) ingvinálny kruh (anulus inguinalis profundus). Predstavuje lievikovitý výstupok priečnej fascie, ktorý sa tvorí v procese embryonálneho vývoja prvkov spermatickej šnúry. V dôsledku priečnej fascie sa tvorí spoločný plášť spermatickej šnúry a semenníka.

Hlboký inguinálny prsteň má približne rovnaký priemer u mužov a žien (1-1,5 cm) a väčšina z nich je naplnená mastnou hrudkou. Hlboký krúžok leží 1-1,5 cm nad stredom pupenovitého väziva a približne 5 cm nad a von z povrchového krúžku. Na úrovni hlbokého ingvinálneho krúžku sa premieta laterálna inguinálna fossa. Spodná stredná časť hlbokého krúžku je spevnená medzivrstvovým spojivom a vláknami ili-lonnoye tyazh, horná bočná časť je zbavená svojich spevňujúcich štruktúr.

Na vrchole spermiálnej šnúry a jej membrán je sval, ktorý zdvíha semenník s fasciou, a povrchovo viac ako ten druhý je fascia spermatica ext., Vytvorený hlavne vďaka Thomsonovej platničke a vlastnej fascii brucha. Na spermiálnu šnúru (u žien, do okrúhleho väziva maternice) v inguinálnom kanáli sa zhora nachádza iliakálny inguinálny nerv a vetva ramus genitalis n. Genitofemoralis zdola.

Patológia. Najčastejšie patologické procesy sú vrodené a získané hernie (pozri) a zápal lymfatických uzlín (pozri Lymfadenitídu).

Slovo význam laquopah "

PAH, -a, pred. o pahu, v pahu-, m. Oblasť medzi stehnom a dolnou časťou brucha. Bolesť v slabinách □ [Pavlik], ktorá sa valila až do slabín, smerovala z luku na vrabca. Bunin, Astma. Gregory, rozhnevaný, priviedol koňa do dvora, z ničoho nič ho zasiahol do slabiny s jeho topánkou. Sholokhov, Tichý Don.

Zdroj (tlačená verzia): Slovník ruského jazyka: B 4 t. / RAS, In-t lingvistika. výskum; Ed. A.P. Evgenieva. - 4. vydanie, Sr. - M: Rus. lang. Polygraphs, 1999; (elektronická verzia): Základná elektronická knižnica

 • Slabá oblasť (lat. Inguen) alebo oblasť slabín (lat. Regio inguinalis) je časť dolného okraja brušnej oblasti susediaca so stehnom. Tu je inguinálny kanál (lat. Canalis inguinalis), cez ktorý prechádzajú veľké cievy stehna a mužského spermatického šnúry, a u žien okrúhly väziv maternice, môže tiež ísť po slučke čriev a tvoriť prietrž. Močovina tiež prechádza cez slabiny.

Podľa Dalho slovo „slabín“ znamená „dutý“, „prehlbujúci“.

PAH a o Pahe v pluhu, m. (Anat.). Región v dolnej časti brucha, medzi stehnami. Bolesť v slabinách.

Zdroj: „Vysvetľujúci slovník ruského jazyka“, upravený D. N. Ushakovom (1935-1940); (elektronická verzia): Základná elektronická knižnica

Sprístupnenie slova lepšie

Zdravím! Volám sa Lampobot, som počítačový program, ktorý pomáha vytvoriť mapu slov. Viem, ako dokonale počítať, ale stále nechápem, ako funguje váš svet. Pomôž mi na to prísť!

Ďakujem! Určite sa naučím rozlišovať spoločné slová od vysoko špecializovaných slov.

Ako pochopiteľné a spoločné je slovo ľudia (podstatné meno):

Mužský slabín

Kde je rozkroku?

Štruktúra ľudského tela by mala poznať každého. Zvážte, kde je rozkroku. Táto oblasť sa nachádza pod brušnou oblasťou a susedí so stehnom. Vaginálna oblasť má pravidelný tvar, ktorý sa podobá tvaru pravouhlého trojuholníka.

Vlastnosti oblasti slabin

Medzi vrstvami tejto oblasti možno identifikovať:

 • kože;
 • podkožné tkanivo;
 • fascia - svaly;
 • vnútorné svaly: priečne a šikmé;
 • preperitoneálne tkanivo;
 • pobrušnice.

Menštruačná oblasť je charakterizovaná významným vývojom mazových a potných žliaz. Vrstva podkožného tuku je rozdielne vyjadrená u žien a mužov. Hrúbka tejto vrstvy sa zväčšuje priamo na ingvinálnom krúžku. Vo vnútri podkožného tkaniva sú tieto artérie:

 • povrchové epigastrické;
 • povrchové okolité iley.

Nervy prechádzajúce vláknami patria do konečných vetiev. Svalové vlákna ležia rovnobežne s trieslovým väzivom - vláknitým pásom, ktorý pokrýva priestor pred panvou. Ženy majú viac vyvinutých šikmých svalov ako muži.

Aj v tejto oblasti je inguinálny kanál, v ktorom:

 • muži majú spermatickú šnúru;
 • ženy majú okrúhly väziv maternice.

Inguinálny kanál je nasmerovaný do stredu tejto oblasti a končí na výstupe, ktorý sa tiež nazýva povrchový kruh. Steny inguinálneho kanála sú nasledovné:

 • zvršok, pozostávajúci z vlákien brušných svalov;
 • dno, ktoré má formu plytkého žľabu;
 • predné, vytvorené vonkajším a vnútorným šikmým svalstvom;
 • zadné, tvorené zosilnenou fasciou.

Približná dĺžka brušného kanála u dospelého je asi 4 cm, u detí je oveľa kratšia.

Teraz viete, kde je ingvinálny kanál a aké sú jeho vlastnosti. Možno nájdete aj užitočný článok Čo robiť, keď vonia ako slabiny.

Súvisiace správy

Príčiny a príznaky zápalových procesov u mužov v slabinách

Zápalové ochorenia nie sú nezvyčajné. Vznikajú z rôznych dôvodov, sú asymptomatickí alebo s jasnou, zjavnou klinikou, môžu sa okamžite liečiť alebo trvať dlho, kým sa choroba odstráni - to všetko závisí od správnosti diagnózy. Zvlášť toto je charakterizované zápalom u mužov v slabinách.

Zástupcovia silnejšieho pohlavia nevenujú náležitú pozornosť slabým prejavom infekčného procesu, uprednostňujú liečbu nejakým spôsobom, v dôsledku čoho sa po niekoľkých rokoch môže vyskytnúť bolesť v spodnej časti brucha, v oblasti slabín močového mechúra. Syndróm bolesti nadobúda trvalý, tvrdohlavý charakter, môže byť sprevádzaný ďalšími prejavmi.

Príznaky zápalu

Klasická definícia opisuje zápal s nasledujúcimi príznakmi:

 • začervenanie tkaniva;
 • zhutnenie a zväčšenie veľkosti;
 • zvýšenie teploty;
 • syndróm bolesti;
 • dysfunkcia orgánu alebo časti tela.

Pre zápalové patológie orgánov nachádzajúcich sa v slabinách mužov sú charakteristické všetky vyššie uvedené javy. Závažnosť, lokalizácia, spojenie prejavu symptómu s provokujúcimi faktormi, po cvičení, závisí od niekoľkých dôvodov:

 • ktoré telo alebo orgány obsahujú ohnisko;
 • ostrosť procesu;
 • číslo agenta;
 • prítomnosť priťažujúcich chorôb, zlých návykov;
 • hypotermia alebo prehriatie;
 • intenzita a kvalita sexuálneho života;
 • a pracovných podmienok.

Chronické ochorenia mužov, ktoré sa týkajú orgánov nachádzajúcich sa v spodnej časti brucha, slabinách, sú často takmer asymptomatické alebo s menšou klinikou: nie sú žiadne intenzívne bolesti, problémy s močením alebo sexuálny život, telesná teplota krátko stúpa na úroveň subfebrilu. Je ťažké liečiť takéto ochorenia v dôsledku dlhého procesu, tvorby spojivového tkaniva spojivového tkaniva v prostate po dlhodobom zápale.

Jedným z charakteristických znakov problému, najmä u mužov v aktívnom veku, je rozvoj bolesti alebo ťahania, nepohodlia po alebo počas pohlavia. Bolesť môže vyžarovať brucho alebo zvýšiť vzpieranie, dávať bolestivé pocity v slabinách. Pohlavie je kvôli prirodzeným príčinám jedným z najprovokatívnejších faktorov manifestácie chronických zápalových ochorení.

Na podozrenie na zápal orgánov v slabinách stačí, aby tieto opakujúce sa príznaky:

 • bolesť alebo nepohodlie v dolnej časti brucha po sexe;
 • ťažkosti alebo časté, bolestivé močenie;
 • horúčka;
 • ťahanie v slabinách alebo v močovom mechúre.

U mužov je potrebné pravidelne vyšetrovať urológa na prevenciu ochorení nielen prostaty, ale aj močového mechúra, komplikácií, ktoré sa môžu vyskytnúť v lymfatických uzlinách v dolnej časti brucha.

Rôzne mikroorganizmy vedú k hnisavým alebo infekčným procesom orgánov v dolnej časti brucha, v oblasti močového mechúra u mužov a pri zvýšení lymfatických uzlín. Spravidla ide o podmienečne patogénne baktérie, ktoré v dôsledku mutácií alebo viacnásobnej rezistencie na antibiotiká získali zvýšené infekčné vlastnosti.

S rozvojom diagnostiky a zlepšením metód výskumu klinických materiálov začali identifikovať zápal spôsobený herpes vírusmi alebo inými skupinami. Symptómy vírusového zápalu sú takmer rovnaké ako symptómy bakteriálneho charakteru. Je však potrebné liečiť úplne iné lieky.

Zo správnosti vzniku ochorenia močového mechúra, prostaty alebo iných orgánov nachádzajúcich sa v slabinách závisí účel skupiny liekov od výsledku, bez komplikácií.

Často sa pri ochoreniach prostaty, močového mechúra, lymfatických uzlín v slabinách, E. coli, zástupcov streptokokov vyskytujú stafylokoky - ak hovoríme o zápale bakteriálnej povahy. Z vírusov, tkaniva prostaty alebo lymfatických uzlín v slabinách sú najčastejšími zástupcovia herpeviridov a ortomyxovírusov.

Tieto mikroorganizmy majú najvyššiu afinitu k tkanivu prostaty. Pri pravidelnej hypotermii alebo iných provokatívnych faktoroch - abstinencii od pohlavia, nepravidelného alebo promiskuitného sexuálneho života, zdvíhaní váh alebo prehrievaní orgánov v slabine - sa prejavujú vírusy, ktoré vedú k zápalu do aktívnej fázy.

Aby sa identifikovala vírusová povaha ochorenia, je potrebné nielen vykonávať bakteriologický výskum, ale aj používať virologické metódy výskumu. Použitie antibiotík v tomto prípade môže viesť k chronickému procesu, vzniku závažnej dysbakteriózy rôznych tkanív a systémov. Po zlej alebo nekvalitnej liečbe môžu jasné príznaky zmiznúť, proces bude trvať chronický priebeh a vzniknú komplikácie.

Komplikácie zápalu v slabinách

Komplikácie chorôb orgánov v slabinách sa, bohužiaľ, vyskytujú v prevažnom percente prípadov takýchto javov u mužov. Dôvody pre ich už diskutované vyššie. Aké by to mohli byť komplikácie?

Mladí muži majú bolesť v spodnej časti brucha, lokalizáciu močového mechúra po alebo počas pohlavia. Najmä ak je sexuálny život nepravidelný alebo sex je ohrozený infekciou. Pretrvávajúce, nepríjemné, ťahové pocity sa objavujú v slabinách, čo sťažuje nielen normálny intímny život, ale vedie k poruchám močenia rôzneho druhu. Môže sa vyskytnúť močová inkontinencia alebo bolestivé močenie s ožarovaním v oblasti slabín.

Ak sa tkanivo prostaty podieľa na zápale, potom oneskorenie liečby alebo jeho zlá kvalita môže viesť k výskytu nielen prostatitídy, ale aj adenómu prostaty, benígneho nádoru alebo degenerácie benígneho novotvaru do rakovinových buniek.

Prechod infekčných alebo iných javov do lymfatických uzlín alebo iných orgánov v spodnej časti brucha znamená rozvoj takých ochorení, ako sú:

 • lymfangitída alebo lymfadenitída v slabinách;
 • cystitída, uretritída;
 • prostatitis.

Pri takýchto difúznych zápalových procesoch sa príznaky vyznačujú širokým rozsahom prejavov. Pravidelné, nepohodlné pocity v slabinách, dolnej časti brucha, ako v pokoji, tak aj po sexe. Zväčšené lymfatické uzliny v slabinách môžu byť zviditeľnené, spôsobujú nepríjemné pocity pri chôdzi alebo fyzickej námahe, bránia sexuálnemu životu, čo nevyhnutne vedie k vyčerpaniu nervového systému, k rozvoju neuróz rôznej závažnosti.

Absencia pravidelného, ​​plnohodnotného pohlavia pre mužov aktívneho veku môže tiež viesť k rozvoju stagnácie v panvových orgánoch, poklesu aktivity spermií a porúch sexuálneho života.

Poruchy nervového systému by mali liečiť lekári príslušnej špecializácie, je možné zapojiť nielen terapeutov, ale aj psychológov alebo psychoterapeutov na liečbu komplikácií zápalových procesov v slabinách.

Lymfadenitída môže mať hnisavý charakter, viesť k zhoršeniu celkového stavu. V tomto prípade nemôžete robiť bez antibakteriálnych liekov so širokým rozsahom účinkov na mikrobiálne látky.

Kľúč k úspešnému výsledku liečby závisí od včasnosti a správnosti diagnózy. V tomto štádiu je dôležitá včasná liečba pacienta, ako aj pravidelné preventívne vyšetrenia urológov a chirurgov.

Terapeutické opatrenia zahŕňajú celý zoznam potrebných opatrení:

 • antimikrobiálna terapia: antibiotiká, antivírusové lieky;
 • protizápalové lieky;
 • probiotiká a prebiotiká;
 • proti plesniam;
 • posilňujúce opatrenia: vitamíny, imunomodulátory, antidepresíva;
 • fyzioterapia po odstránení akútnych udalostí.

Je potrebné začať liečbu okamžite, vykonávať ju v komplexe s dodržiavaním nevyhnutných podmienok užívania liekov, spôsobu ich prijímania, dávkovania.

prevencia

Aby sa zabránilo zápalu akýchkoľvek orgánov v dolnej časti brucha, močového mechúra, je dôležité, aby muži dodržiavali jednoduché pravidlá prevencie.

 1. Nedostatok alkoholu a nikotínu v každodennom živote.
 2. Pravidelné, uskutočniteľné a primerané cvičenie.
 3. Hygiena sexuálnych vzťahov, prevencia chorôb, ktorých patogény sa prenášajú počas intímneho kontaktu.
 4. Včasná liečba infekčných patológií akejkoľvek etiológie, rôzne lokalizácie.

Udržiavanie športového, zdravého životného štýlu, podľa jednoduchých pravidiel pomôže zabrániť zápalu v slabinách, predĺženie času aktívneho života pre mužov.

Kde je rozkroku?

Štruktúra ľudského tela by mala poznať každého. Zvážte, kde je rozkroku. Táto oblasť sa nachádza pod brušnou oblasťou a susedí so stehnom. Vaginálna oblasť má pravidelný tvar, ktorý sa podobá tvaru pravouhlého trojuholníka.

Vlastnosti oblasti slabin

Medzi vrstvami tejto oblasti možno identifikovať:

 • kože;
 • podkožné tkanivo;
 • fascia - svaly;
 • vnútorné svaly: priečne a šikmé;
 • preperitoneálne tkanivo;
 • pobrušnice.

Menštruačná oblasť je charakterizovaná významným vývojom mazových a potných žliaz. Vrstva podkožného tuku je rozdielne vyjadrená u žien a mužov. Hrúbka tejto vrstvy sa zväčšuje priamo na ingvinálnom krúžku. Vo vnútri podkožného tkaniva sú tieto artérie:

 • povrchové epigastrické;
 • povrchové okolité iley.

Nervy prechádzajúce vláknami patria do konečných vetiev. Svalové vlákna ležia rovnobežne s trieslovým väzivom - vláknitým pásom, ktorý pokrýva priestor pred panvou. Ženy majú viac vyvinutých šikmých svalov ako muži.

Aj v tejto oblasti je inguinálny kanál, v ktorom:

 • muži majú spermatickú šnúru;
 • ženy majú okrúhly väziv maternice.

Inguinálny kanál je nasmerovaný do stredu tejto oblasti a končí na výstupe, ktorý sa tiež nazýva povrchový kruh. Steny inguinálneho kanála sú nasledovné:

 • zvršok, pozostávajúci z vlákien brušných svalov;
 • dno, ktoré má formu plytkého žľabu;
 • predné, vytvorené vonkajším a vnútorným šikmým svalstvom;
 • zadné, tvorené zosilnenou fasciou.

Približná dĺžka brušného kanála u dospelého je asi 4 cm, u detí je oveľa kratšia.

Teraz viete, kde je ingvinálny kanál a aké sú jeho vlastnosti. Možno nájdete aj užitočný článok Čo robiť, keď vonia ako slabiny.

Mäso je tá časť tela

Slabá oblasť (lat. Inguen) alebo oblasť slabín (lat. Regio inguinalis) je časť dolného okraja brušnej oblasti susediaca so stehnom. Tu je inguinálny kanál (lat. Canalis inguinalis), cez ktorý prechádzajú veľké cievy stehna a mužského spermatického šnúry, a u žien okrúhly väziv maternice, môže tiež ísť po slučke čriev a tvoriť prietrž.

Podľa Dal, slovo slabinou znamená dutú, jamku.

Nadácia Wikimedia. 2010.

Pozrite sa, čo "slabiny" v iných slovníkoch:

slabín - slabín /... slovník slovníka Morpheme

PAH - PAHZ pole auto-pekáreň, armáda. Slovník PAH: Slovník skratiek a skratiek armády a špeciálnych služieb. Comp. A. A. Shchelokov. M.: Publikačné centrum AST, ZAO Geleos Publishing House, 2003. 318 s. PA (T) X PAH osobný motor...... Slovník skratiek a skratiek

třísla - 1 іmennik cholov_chego rodina vôňa triesla 2 іmennik cholov_chego rodinná časť tila slabin 3 viguk nezmіyuvana slovnikova odinitsya... Orthographic slovník ukrajinského jazyka

PAH - PAH, rozkroku, rozkroku, rozkroku, manžela. (Anat.). Región v dolnej časti brucha, medzi stehnami. Bolesť v slabinách. Vysvetľujúci slovník Ushakov. DN Ushakov. 1935 1940... Ushakov Vysvetľujúci slovník

Pakh - Pakh, a o rozkroku v rozkroku, manželovi. Priestor medzi stehnami v dolnej časti brucha a depresiou medzi dolnou časťou brucha a stehnom. Na zásah do n. Bolesť v ľavom slabine. | adj. inguinal, th, a inguinal, th, th. Zápästný záhyb. Inguinálna hernia. Vysvetľujúci...... Ogegov Vysvetľujúci slovník

slabín - bod, rozkrok Slovník ruských synoným. slabín n., počet synoným: 4 • zápach (29) • bod (26)... slovník synoným

slabina - slabina, dobre, pred. n. v rozkroku ruského slovníka pravopisu

slabín - PAH a pred. o slabinách, slabinách, m Umiestnite medzi stehná do spodnej časti brucha, ako aj do medzery medzi spodnou časťou brucha a stehnami ľudí a zvierat. Heifer, hľadal, tlačil svoju matku pod slabiny a skrútil chvost (L. T.)... Vysvetľujúci slovník ruských podstatných mien

groin - groin, groin, groin, groin, groin... Ruské slovo stres

Groin - m. Miesto medzi stehnami pod bruchom. Vysvetľujúci slovník Ephraim. T. F. Efremova. 2000... Moderný ruský slovník Efraim

Pakh - manžel jamka, drážka v blízkosti sínusu. | Samotný záhyb dámy vo vnútri, jeho ramienka na bruchu. Z chodiacich slabín bolí. Žľazy v slabinách sa zväčšia. Kôň je slabín spadol, má svoje slabiny dýchanie, a opoya. Prietrže v slabinách, prietrže inguinal, subkutánne prasknutie alebo medzera v... Dal slovník

Anatómia rozkroku žien

Autor: Ekaterina Sibileva, naposledy upravená dňa 28.7.2017

V ženskom tele sa slabin nachádza v dolnej oblasti brušnej dutiny. Veľké cievy a okrúhly väziv maternice prechádzajú cez ingvinálny kanál.

Štruktúra slabinovej oblasti

Oblasť rozkroku zahŕňa:

 1. Taz - v ňom sú vnútorné orgány genitourinárneho systému. Panva sa skladá z dvoch panvových kostí, kostrč a kostra. Počas pôrodu hrá panva úlohu kanála, ktorý vedie plod smerom von.
 2. Mechúr - vstupuje do močového systému, hlavnou funkciou je akumulácia moču a jeho vylučovanie močovou trubicou.
 3. Močovina je orgán, ktorý predstavuje skúmavku. U žien má trubica dĺžku tri až päť centimetrov a vykonáva jednu funkciu - odstránenie moču z tela. Krátka dĺžka a šírka močovej trubice prispievajú k požitiu patogénnych mikroorganizmov, ktoré spôsobujú zápal.
 4. Konečník je posledným orgánom tráviaceho traktu. Hlavnými funkciami konečníka sú tvorba a akumulácia výkalov.
 5. Vaječníky sú párované žľazy ženského reprodukčného systému, v nich sa vyvíjajú folikuly a tvoria sa vaječné bunky, produkujú sa hormóny. Dominantný folikul sa tvorí vo vaječníkoch každý mesiac, vo vnútri je vývoj vajíčka. Keď folikuly praskne, vajíčko vyjde: nastane ovulačný proces. Následne vajíčko prechádza cez vajíčkovod do dutiny maternice. Ak koncepcia neprišla, žena začína svoje obdobie.
 6. Močové trubice - párový orgán, ktorým je trubica, ktorej hlavnou funkciou je odstránenie vajíčka do maternice.
 7. Maternica je svalový orgán ženského tela. Maternica je nádoba plodu a počas pôrodu ju vynáša. Jednou z funkcií je menštruácia, ktorá vyvoláva vylučovanie sliznice tohto orgánu.
 8. Vagína je svalovo-vláknitá trubica, ktorá dosahuje dĺžku šesť až desať centimetrov. Vagína plní funkciu ochrany, ktorá udržiava orgány reprodukčného systému v bezpečí. Vaginálny výtok sa považuje za normálny, pretože je potrebný na zvlhčenie sliznice a zabránenie vysychania. Zdravý výtok bielej farby, priehľadné, sliznice a nemajú zápach.

Okrem vyššie uvedených orgánov v oblasti slabín, väzy maternice, nervov a lymfatických uzlín sú ovplyvnené zápalovým procesom.

Bolesť v slabinách: čo spôsobilo

Najčastejšou príčinou bolesti v slabinách u žien sú zápalové ochorenia genitálnej sféry. Celkový stav ženy sa zhoršuje, telesná teplota stúpa, bolesti sa vyskytujú, ak sa dotknete žalúdka.

Jednou zo spoločných patológií je zápal slepého čreva, ktorý sa prejavuje silnou bolesťou na pravej strane slabín. Po prvé, pulzujúca bolesť sa vyskytuje v jamke žalúdka a nakoniec klesá. Pacient sa počas pohybu začína cítiť ešte horšie a pociťuje bolesť, keď leží na ľavej strane. Ďalšími príznakmi zápalu slepého čreva sú nevoľnosť, vracanie a problémy so stolicou.

Cystické lézie postihujúce vnútorné pohlavné orgány, ktoré spôsobujú bolesť v oblasti slabín. Sú charakterizované ťahaním bolestivých pocitov a keď sa cysta roztrhne, stanú sa ostrejšími: celkový stav pacienta sa zhoršuje, dochádza k vracaniu, stúpa telesná teplota a klesá krvný tlak.

Ťažká bolesť v slabinách znepokojuje ženu s mimomaternicovým tehotenstvom. Bolesti sú kŕče a časom sa zvyšujú.

Ruptúra ​​aneuryzmy femorálnej artérie sa prejavuje intenzívnou bolesťou v slabinách a spôsobuje krvácanie.

Ochorenie čriev spôsobuje bolesť v slabinách. Okrem toho malígne nádory, črevná obštrukcia a divertikulitída prispievajú k bolesti. Hlavnými príznakmi týchto patológií sú distálny žalúdok, problémy so stolicou.

Kameň uviaznutý v močovode provokuje bolesť z jednej strany oblasti slabín. Bolestivé pocity sú ostré a ostré a trvajú niekoľko minút alebo celý deň. Bolesť je lokalizovaná v bedrovej oblasti a miestom ožiarenia je slabina.

Pri zápale lymfatických uzlín v slabinách sa v blízkosti postihnutej oblasti vyskytne bolesť. Tam je miesto pečate, to stane sa veľké.

V zriedkavých prípadoch vznikajú bolestivé pocity v dôsledku inguinálnej hernie, pretože v ženskom tele nie je inguinálna medzera taká široká ako u mužov a tkanivo je silnejšie.

Svalová bolesť v slabinách je hlavne zaznamenaná u športovcov po ťažkej námahe alebo súťaži. Svaly ovplyvňujú tí, ktorí sú zapojení do volejbalu, tenisu a basketbalu. Bolesť je ťahanie alebo boľavé, ale keď sa zrania, stanú sa ostrejšie.

Bolesť v slabinách počas pohybu je spôsobená chronickou formou ochorenia bedrového kĺbu. Symptóm sa objaví na jednej strane slabiny, môže začať pri chôdzi a zmizne s časom, ale znovu sa objaví s dlhou prechádzkou.

Bolesť v slabinách sa objavuje u tehotných žien, ktoré sa vyvíjajú z nasledujúcich dôvodov:

 • oslabenie chrupavky v dôsledku hormónov;
 • plod kladie tlak na panvové kosti;
 • natiahnutie a zoslabenie väzov, ktoré držia maternicu na stenách panvy;
 • zvýšený tonus myometria a hrozba potratu;
 • nedostatok vápnika a horčíka.

Okrem ochorení, ktoré vyvolávajú bolesť v slabinách, nastáva symptóm v dôsledku menštruácie. Bolesti sú kŕče a boľavé v prírode a začínajú niekoľko dní pred menštruáciou. Po ukončení menštruačného syndrómu zmizne syndróm bolesti.

Doslov

V oblasti slabin existuje mnoho orgánov a štruktúr: z ​​tohto dôvodu môžu rôzne choroby vyvolať bolestivé pocity, väčšina z nich má silný účinok na ženské telo, a preto vyžadujú okamžitú liečbu pre lekára.

Slovo groin

Slovo voňalo anglickými písmenami (transliterácia) - pakh

Slovo groin sa skladá z 3 písmen: a p x

Význam slova slabin. Čo je to slabina?

Slabá oblasť (lat. Inguen) alebo oblasť slabín (lat. Regio inguinalis) je časť dolného okraja brušnej oblasti susediaca so stehnom. Tu je inguinálny kanál (lat. Canalis inguinalis).

PACH, Paches, ςχης, aténsky veliteľ, bol poslaný na jeseň roku 428 pred Kr., Aby konal proti oddelenému Mytilene, obliehal mesto a v roku 427 ho donútil vzdať sa víťazom.

Klasické starožitnosti. - 2007

PAH (Pach), Zhigmond Pal (b. 4.X.1919) - Hung. historik ekonóm. Rektor Budapeštianskej ekonomiky. Univerzita pomenovaná podľa Karla Marxa (od roku 1963). Corr. Weng. Akadémia vied (od roku 1962). Laureát z nich. L. Kossuth (1949). Okrem ekonomiky. Maďarské dejiny...

Sovietska historická encyklopédia. - 1973-1982

Rozkroku, rozkroku, časť spodného okraja brucha, priľahlej k stehne, tu je trieslový kanál, cez ktorý prechádzajú veľké krvné cievy stehna a spermatického šnúry u mužov a u žien okrúhly väziv maternice.

Brockhaus a Efron. - 1907-1909

Pahom-Yogan (est. Pahom-Yugan) je rieka v Shuryshkarsky okrese Yamalo-Nenets autonómnej oblasti. Ústa rieky sa nachádza 11 km pozdĺž pravého brehu rieky Muegan. Dĺžka rieky je 19 km.

Groin (prítok Kama)

Rozkvet je rieka v Rusku, tečúca v regióne Perm, Kirov, Udmurtská republika. Údolie rieky sa nachádza v 1637 km na ľavom brehu rieky Kama. Dĺžka rieky je 12 km.

Kiya Paha (grófstvo, Nebraska)

Kia Paha County (angl. Keya Paha County) je kraj, ktorý sa nachádza v štáte Nebraska (USA) s počtom obyvateľov 824 podľa štatistík zo sčítania ľudu v roku 2010. Hlavné mesto kraja sa nachádza v obci Springview.

Slovník pravopisu Morpheme. - 2002

Príklady použitia slova slabin

Bol potrestaný za to, že v zápase proti Fínsku udrel palicu v slabine obhajcu Lasse Kukkonena.

Welser bol diskvalifikovaný za to, že udrel svoj klub do slabiny fínskeho obrancu národného tímu Lasse Kukkonena.

V súlade s tým sú všetky snímky sú povolené, všetky triky, ktoré sú v boji, môžete nielen poraziť v tvári a slabín.

Želám veľa šťastia Denisovi, hlavná vec je vziať si slabiny a všetko bude v poriadku.

Bol potrestaný za to, že udrel do klubu s paličkou v slabine fínskeho obhajcu Lasse Kukkonena v zápase, ktorý sa konal v sobotu a končil porážkou Rakúšanov s skóre 2: 7, oficiálnych stránkach svetového šampionátu.

Royce vľavo v treste dostal prihrávku, prokinul okolo Dante, a obranca "Bavaria" s hojdačkou namiesto lopty kopol nohu do slabiny útočníka.

Mäso je tá časť tela

Slabá oblasť (lat. Inguen) alebo oblasť slabín (lat. Regio inguinalis) je časť dolného okraja brušnej oblasti susediaca so stehnom.

Obsah

V oblasti slabin sa nachádza ingvinálny kanál (lat. Canalis inguinalis), cez ktorý prechádzajú veľké krvné cievy stehna a spermatická šnúra u mužov a u žien okrúhly väziv maternice.

Pri znižovaní slučky čriev do ingvinálneho kanála sa tvorí ingvinálna hernia.

Podľa slov V. Dahla slovo "slabina" znamená "dutý", "prehlbujúci", "podpazušný".

Význam slova slabin

rozkroku v slovníku krížoviek

Slovník lekárskych termínov

pár drážok medzi spodnou časťou prednej brušnej steny a stehnom.

Vysvetľujúci slovník živého veľkého ruského jazyka, Dal Vladimir

m. depresia, hĺbka, v blízkosti sínusu.

Samotný záhyb dámy vo vnútri, jeho ramienka na bruchu. Z chodiacich slabín bolí. Žľazy v slabinách sa zväčšia. Kôň je slabín spadol, má svoje slabiny dýchanie, a opoya. Kýla v slabinách, vretenná trieslovina, podkožná ruptúra ​​alebo medzera vo svalových vláknach na tomto mieste so stratou kolesa. Obrábanie M. bubo, opuch a absces v ingvinálnej žľaze. Morové paddock. Axilárny nádor. Pakhivina g. dolnú a bočnú časť brucha zvierat, od pupka po slabiny;

koža, koža z tohto miesta alebo slabiny: je tenká, zlá, krehká. Chrbát na chodidle nie je vhodný, ale nohy na päte proti vrcholom hrebeňa budú stáť. Pahotina g. - nka, bagrovanie, ohyb, vluminium, prsia; Arch.

pozemok, do ktorého vstupujú ďalšie, je klin, jazyk.

tiež vôňa a pluh. Pakhoruky oblúk. Vlad. Perm. (paksa, pakorukiy?) clubfoot, nešikovný s rukami, buď chorý alebo slabý rukami. Nadýchaný kôň, tenký a s dutými trieslami.

Paša, slabiny kože, kožušiny, kože; pasha, slabiny, tenká časť hovädzieho mäsa, hrany, farbivá; pozri hovädzie mäso.

Vysvetľujúci slovník ruského jazyka. DN Ushakov

rozkroku, o rozkroku, rozkroku, m. (anat.). Oblasť v dolnej časti brucha medzi stehnami. Bolesť v slabinách.

Vysvetľujúci slovník ruského jazyka. S.I.Ozhegov, N.Yu.Svedova.

-a, na slabinách, v slabine, m. Umiestnite medzi boky v spodnej časti brucha a drážku medzi spodnou časťou brucha a stehnom. Na zásah do n. Bolesť v ľavom slabine.

adj. inguinal, th a th inguinal, th, th. Zápästný záhyb. Inguinálna hernia.

Nový vysvetľujúci slovotvorný slovník ruského jazyka, T. F. Efremova.

m. Umiestnite medzi boky pod brucho.

Encyklopedický slovník, 1998

PAH (Pach) Zhigmond Pal (nar. 1919) Maďarský historik, zahraničný člen Ruskej akadémie vied (1991; zahraničný člen Akadémie vied ZSSR od roku 1982). Hlavné diela o histórii Maďarska.

Wikipedia

Plocha rozkroku alebo slabín je časťou spodného okraja oblasti brucha v blízkosti stehna. Tu je ingvinálny kanál, cez ktorý prechádzajú veľké krvné cievy stehna a spermatická šnúra u mužov, a u žien tu môže tiež klesať kruhový väz maternice, slučiek čriev a tvoriť prietrž. Močovina tiež prechádza cez slabiny.

Podľa Dal, slovo slabinou znamená dutú, jamku.

Rozkroku je rieka v Rusku, toky v Afanasyevsky okres Kirov regiónu. Údolie rieky sa nachádza v 1637 km na ľavom brehu rieky Kama. Dĺžka rieky je 12 km.

Prameň rieky v nebytovej obci Nefedovskaya, 8 km juhovýchodne od obce Pashino (centrum vidieckeho sídla Pashinsky). Rieka tečie na západ, tečie obec Toropynino, Mitrohovo, Afinogenovo a niekoľko nebytových. Padá do Kama neďaleko obce Pashino.

Príklady použitia slova groin v literatúre.

Plešatý Alb sa nahnevane zazubil a zrazu si sekol sekerou, čím označil nepriateľa triesla.

Ak by ste mali so sebou aerosól, pošlite trysku na tvár páchateľa, zasiahnite koleno triesla a kliknite na tlačidlo v blízkosti podlahy a potom spustite.

Bakhmutove ruky boli pritiahnuté k pleciam Fessa, ale Tawling ho bez váhania a znovu dômyselne presunul do lakťa. triesla.

Zároveň bola Blanka nahá pravá noha medzi Philipovými nohami, a skôr mechanicky ako vedome kopla do kolena. triesla.

triesla a Bolotnikov si sundal klobúky, prekrížil sa s nimi a Afonya sa otočila okolo hlavy, ďalej pokračovala: - Nie je zbytočné, že povesť medzi ľuďmi ide, že Tatár Boris k panovníkovi zvrhne trón.

A Berl Arbitailo stál uprostred arény, zaslepený reflektormi, ohromenými orchestrom a rachotom haly. triesla bortsovka a červenal sa ako dievča.

A Berl Arbitailo stál uprostred arény, zaslepený reflektormi, ohromenými orchestrom a revom haly, opravený triesla zavrieť ťahanice a červenať sa ako dievča.

Po kúpeli Matthew a triesla sedel červená, razomlevshie, popíjal z obliekania brazhny medu.

triesla, na ktorých nerobili experimenty v zahraničnom inštitúte, ako keby Moskva bola milovaným Viváriom, ktoré bolo práve opravené, skôr postavené takmer nanovo a vybavené usilovnými Američanmi.

Alebo - šokujúce ranu do hlavy alebo triesla potom nasleduje roztrhnutie hrdla.

A on sám zrazu pocítil, ako prúd teplej, vysoko aktívnej vody, ktorý niesol čiastočky zničeného jadrového paliva, prelial nejakou bočnou štrbinou, môžete vidieť z horizontálnej časti, tryskaním triesla.

Začali sme na krivkách strát, S smrteľnou cigaretou v zuboch, Dôstojníci posledného zárezu - Na prostý zející triesla.

Crouching, ako po zasiahnutí triesla, Mladý muž sa sotva pohyboval nohami a vrátil sa do davu kravaty.

Pri rozsiahlom mahagónovom stole sedel: triesla Feofilaktovich a Parfen Ferapontovich, hlavný účtovník Pavel Zhiyanovich Ksenofontov, dôležitá osoba - strážny anjel veľkého a okrúhleho súdruha Rybkin-Myaskin, súdruh Lyubomirov a Aida Vasilievna Konkordneva-Zlatova, ktorí, ako viete, mohli získať haple, pančuchy a ponožky klusák konzultant Alexander Ivanovič Osipenko, rovnako ako sivohnedý typ Barbosov, ktorí mali zlú odpoveď na Koreiko.

Áno, madam, on bol nútený zasiahnuť ich kameňom, roztrhnutým z prsníka jedného baníka počas obliehania Namuru a ktorý zasiahol priamo triesla Strýko Toby.

Zdroj: Maxim Moshkov Library

Prepis: pah
Späť na začiatok číta ako: hap
Rozkrok sa skladá z 3 písmen